Hledáte osvědčenou svatební hru? Zkuste Královský kočár!

Na svatbě nesmí být nuda, veselka je přece od slova veselit se! Tam, kde hrozí ticho a rozpačitá atmosféra, je čas na řadu osvědčených, známých i méně známých svatebních her!

V dnešním článku přinášíme jednu z nejoblíbenějších, která je zárukou skvělé zábavy pro všechny. Dávejte pozor! :-)

Znáte hru Královský kočár?

Je to rozhodně jedna z nejoblíbenějších svatebních her, která zaměstná jak ženicha s nevěstou, tak i svatební hosty. Tato hra, u níž je vyžadována jistá dávka koncentrace, může být pro některé, alkoholem už trochu zmožené aktéry náročnější, ale o to zábavnější je pak pro ostatní pozorovatele. Kdo nesplní úkol, musí se napít. Čeho? To už je na vás! :-)

Příprava hry

Vyberte dobrovolníky, kteří se budou hry účastnit. Novomanželé to mají povinné, bez nich by tato hra neměla smysl.

Rozestavte v místnosti židle tak, aby tvořily pomyslný koňský povoz. Všichni dobrovolníci se na židle posadí a dostanou do ruky prázdnou skleničku.

Celkem je potřeba 9 aktérů včetně nevěsty a ženicha, 1 čtenář a několik lidí dohlížejících na to, zda všichni plní včas své úkoly.
Pokud někdo nevstane ze židle, když se v povídce objeví jeho role, doplní se mu sklenička a musí ji neprodleně vypít.

Věřte nebo ne, za chvíli bude některým účastníkům pořádně horko a okolí se bude náramně bavit! :-)

Koňský povoz - sestava

Vpředu na židlích sedí levý a pravý kůň
- vstává se na slova levý kůň, pravý kůň, koně

Za nimi sedí kočí

V rozích pomyslného kočáru jsou 4 kola
- levé a pravé přední a levé a pravé zadní kolo, vstávají též na slovo kočár.

Uprostřed kočáru sedí král s královnou
- oba vstávají také na slova královský a zámek

Povídka Královský kočár

Kdysi dávno žil jeden král a jedna královna. Tento královský pár si chtěl jednoho dne udělat kočárem vyjížďku do královských zahrad. 

Král řekne své královně: „Milá královno, zavolej mi kočího.“ Kočí přiběhne ke králi a královně

Král řekne kočímu„Kočí, hej, kočí, přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni koně před kočár, protože král a královna si chtějí vyjet ze zámku.“ 

Kočí šel do stáje, vyvedl koně a zapřáhl před kočárKrál s královnou usednou do kočáru.Královna řekne králi. „Milý králi, zeptej se kočího, jestli koně dostali dost ovsa.“ 

Král volá na kočího: Kočí, hej, kočí, jsou koně nasyceni?“ Kočí odpoví: „Samozřejmě, můj králi.“ Kočí si sedne na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu.

Za krátký čas řekne královna králi: „Můj milý králi, můj dobrý králi, můj nejmilejší králi, můj nejkrásnější králi, myslím, že přední levé kolo háže.“ 

Král řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí, zastav koně a podívej se na levé přední kolo a na pravé zadní kolo. Nejlepší bude, když se podíváš na celý kočár.

Kočí se podívá na levé přední kolona pravé zadní kolo a zkontroluje také celý kočár, tedy i pravé přední kolo a levé zadní kolo.

Když kočí kočár zkontroloval, dal nejprve pravému koni a potom levému koni napít a řekne králi: „Králi, milý králi, na kočáru je všechno v pořádku. Můžeme jet dále.“ 

Kočí sedne znovu na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za nějakou dobu řekne královna králi: „Můj králi, můj milý králi, je mi zima. Nechej kočího kočár obrátit a pojedeme zpátky do zámku.“

Když přijeli do zámku, vystoupil král i královna a odebrali se do svých komnat. Kočí vypřáhne koně, schová kočár a zkontroluje všechna čtyři kola. 

Podívá se na levé přední kolo, na pravé zadní kolo, na pravé přední kolo a znovu na pravé zadní kolo. Nakonec překontroluje celý kočár.

Po vykonané práci jde kočí ke králi a královně. Popřeje jim hezkou noc a krásné sny na zámku.


Při bližším zkoumání můžeme dojít k závěru, že tato hra je vlastně nenápadnou ukázkou toho, jak to někdy mezi manžely, nejen královskými, chodí. Nemyslíte? Hodně štěstí! :-)


Zdroj: svatebni-diar.cz


Hledáte dodavatele na svatbu? S námi získáte až 10% z rozpočtu svatby zpět

Další články na téma Svatební hry , Zábava na svatbu