Historie svatebního valčíku

Symbolický význam valčíku je srovnatelný s významem a symbolikou snubních prstenů, které máte při tanci již navlečené na prstech.

Dávná historická legenda praví, že lidé žijí od vyhnání z ráje odloučeně. Neustále hledají svoji druhou polovinu, která by je doplnila. K tomuto naplnění dochází právě během valčíku – muž a žena vytváří symbolický uzavřený kruh. A kruh, jak známo, vyjadřuje věrnost, spojení a sounáležitost páru.

Valčík získal své pevné postavení mezi společenskými tanci během evropských revolucí 18. a 19. století. Tato doba byla ovlivňována četnými společenskými změnami, změnilo se kupříkladu manželské právo.

Byl zaveden civilní sňatek a uzavření sňatku se stalo světovým občanským právem. To znamenalo, že od této doby bylo manželství uzavřením právní smlouvy mezi dvěma svobodnými lidmi.

Manželství bylo založeno na svobodě partnerů, nikoliv na peněžních či jiných zájmech. A právě valčík se stal symbolem tohoto individuálního naplnění. Lidé v něm nacházeli hodnoty, které propagovala již francouzská revoluce, a to svobodu a rovnost všech lidí.

V rychlých otáčkách valčíku zažívají lidé opojení touto svobodou, cítí se volní a šťastní. Valčík tedy rozhodně doprovázel občanskou emancipaci. Netrvalo dlouho a vzbudil zájem vrchnosti, ovšem v negativním smyslu slova. Ta valčík zakázala a prohlásila jej za „zdraví nebezpečný“.

Valčík bylo zvykem tančit, a to hlavně za časů strohé a přísné společenské etikety, tak, že taneční pár byl velice blízko vedle sebe. Právě díky těmto přísným pravidlům tento tanec představoval ve své době jedinou možnost dotýkat se na veřejnosti svého partnera. Dlouho tedy vzbuzoval rozpaky, ale nakonec získal své postavení  a rozšířil se po celém světě.

Dnes valčík symbolizuje vyjádření vnitřních pocitů partnerů, jejich věrnost, spojení a sounáležitost. Ve svém tanci dává pár najevo hodnotu lásky a hluboké pocity, které jej nerozlučně spojují.

Zdroj: www.mojeparty.cz
Foto: Rubin Kvarteto


Hledáte dodavatele na svatbu? S námi získáte až 10% z rozpočtu svatby zpět