Svatební přípitek a proslovy

Slavnostním přípitkem na nekonečné štěstí novomanželů a svatebním proslovem otce nevěsty bývá zahajována každá svatební hostina, kde si všichni přítomní alespoň trochu potrpí na dodržování společenských pravidel. Pověřit někoho pronesením slavnostního přípitku je vyjádřením úcty, ať jde o jakoukoliv příležitost.

Není-li na svatbě přítomen otec nevěsty, může tento významný a někdy i nelehký úkol převzít nevěstin svědek, bratr, nebo jiný člen rodiny, pro nevěstu stejně blízký a důležitý.

Drahé děti, vážení hosté!

Takto a podobným způsobem většinou začíná slavnostní projev otce nevěsty, k novomanželům a ke všem svatebčanům. Má-li váš otec dar přirozeného a bezproblémového způsobu projevu před větším množstvím lidí, pak můžete nechat jeho proslov čistě na něm. Pokud je však spíš uzavřenější povahy a v podobných situacích trpí trémou, není žádná ostuda mu s tím pomoci, a slavnostní řeč s ním třeba i předem "natrénovat".

Když se ozve tréma

Tréma může v daný okamžik přepadnout každého. I když jde o slavnostní okamžik a desítky známých i méně známých lidí budou upírat oči k řečníkovi v očekávání dojemných, upřímných, ale hlavně smysluplných slov, není nutné hledat složité a encyklopedické fráze. Jde o prosté vyjádření toho, co chce dotyčný novomanželům popřát, možná i nastínit jejich budoucí život s trochou nadsázky a vtipu, nebo jej okořenit trochou životní filosofie, třeba i z vlastní zkušenosti. Nenuťme však nikoho, kdo se na to necítí, nebo není rozeným řečníkem, k přehnanému humoru či k nevhodnému a únavně dlouhému tlachání.

Co v proslovech zdůraznit a co nepřipomínat?

Proslov má být od začátku až do konce pozitivní, vyjadřovat radost a přání jen toho nejlepšího do budoucnosti obou manželů. Přejeme nehynoucí lásku, štěstí, trpělivost a sílu do společných let, třeba i brzký příchod potomka. Není vhodné zmiňovat se o chybách v předchozích vztazích nebo dokonce o zkrachovalých manželstvích jednoho nebo obou z novomanželů. Proslov by rozhodně neměl vyvolávat rozpaky ani jiné nepříjemné pocity u nikoho z přítomných. Svatební řeč má povzbuzovat, trochu brát za srdce i trochu rozesmát, nikdy ne kritizovat, vyčítat nebo nevhodně připomínat minulost.

Na řadě je šampaňské

K přípitku k zahájení hostiny bychom měli servírovat zásadně šampaňské, nesnižovat výjimečnost okamžiku připíjením si s nápoji, které k tomu nebyly určeny, jako například Martini, Cinzano, nebo jiný aperitiv. V průběhu hostiny pak mohou pronést přípitek ostatní blízcí členové rodiny a přátelé ženicha a nevěsty, zejména svědkové. Vhodným okamžikem je například doba před podáváním polévky, na závěr pak bývá pronesen přípitek jako poděkování hostům za účast, nejlépe před krájením dortu.


Hledáte dodavatele na svatbu? S námi získáte až 10% z rozpočtu svatby zpět

Další články na téma Svatební proslov