Všeobecné podmínky používání služby svatba.cz pro Partnery:

Partnerem se rozumí subjekt registrovaný v katalogu firem portálu Svatba.cz. Ve všeobecných obchodních podmínkách se partnerem rozumí objednatel.

Poskytovatel se rozumí společnost Svatba.cz s.r.o., IČO: 039 55 842, DIČ: CZ 039 55 842, se sídlem Baštýřská 142, Hostavice, 198 00 Praha 9. Společnost Svatba.cz s.r.o. je plátcem DPH.

Pro Partnera platí všeobecné obchodní podmínky poskytovatele ve třech rovinách.

Firemní zápis

V rámci firemního zápisu poskytne Poskytovatel Partnerovi po jeho zaregistrování prostor na webu projektu svatba.cz za účelem zveřejnění informací o Partnerovi a jím poskytovaných službách.

Údaje zobrazované na profilu Partnera a funkce, které bude mít Partner v rámci svého profilu k dispozici, jsou poskytovány v rámci čtyřech typů profilů, přičemž základní profil Start je první měsíc od registrace zdarma a dále zpoplatněn dle aktuálního ceníku Poskytovatele. Balíčky Standard, Extra a Premium jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku Poskytovatele. U profilů Start, Standard a Extra je povinnost nastavení provize ve výši 15% pro Start, 10% pro Standard a 5% pro Extra. U profilu Premium není povinnost nastavení provize.

Poptávkový systém

V rámci poptávkového systému bude Partnerovi umožněno nahlížet do systému poptávek jednotlivých uživatelů. Partnerovi bude umožněno komunikovat s uživateli skrz komunikační kanál v profilu.

Reklama

V rámci reklamy bude Poskytovatel poskytovat Partnerovi za úplatu prostor na webu svatba.cz za účelem reklamních sdělení (banner, PR článek, mediální partnerství, sponzoring tématu, uveřejnění soutěže atd.)

Provize

Partner je povinen Poskytovateli uhradit provizi za zprostředkování zákazníka přes poptávkový systém na portálu svatba.cz. Provize je splatná až po uhrazení částky zájemcem - zákazníkem partnera.

Společné pro všechny tři roviny služeb pro Partnera

Veškeré zpoplatněné služby poskytované Poskytovatelem budou Partnerům dostupné až poté, co bude uhrazena odměna za takto poskytované služby.

Odměny náležející Poskytovateli mohou být hrazena následovně:

  • Prostřednictvím platební karty.
  • Online bankovním převodem prostřednictvím předvyplněného platebního příkazu přímo z internetového bankovnictví objednatele a okamžitým převodem peněz na účet obchodníka.
  • Bankovním převodem na základě daňového dokladu. V případě zvolení této možnosti platby přijde na emailovou adresu objednatele daňový doklad s údaji pro uhrazení odměny za nadstandardní placený balíček.
  • Hotově, a to pouze po předchozím odsouhlasení poskytovatelem.

Partner je povinen uvést při své registraci pouze pravdivé a skutečné údaje.

Partner je odpovědný za veškerý obsah, který v rámci poskytovaných služeb zveřejní na portálu svatba.cz.

Tyto Všeobecné podmínky užívání není možné ztotožňovat s Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele. Tyto Všeobecné podmínky užívání pouze shrnují podstatný obsah Všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele.

Tyto Všeobecné podmínky užívání jsou pouze informativní povahy a nejsou jakýmkoliv způsobem právně závazné.

Celé znění obchodních podmínek najdete zde.SPONZOROVÁNO


facebook KONTAKTUJTE NÁS